Sobre BD_GAL

BD_GAL é unha división da base de datos central de DeVuego destinada a amosar únicamente información centrada en Galicia, e no idioma propio desta comunidade.

En BD_GAL só se amosan:

DeVuego BD_GAL é parte de DeVuego, un proxecto sen ánimo de lucro fundado no 2013 polo informático galego Yova Turnes.

Para máis información sobre o que é DeVuego