Actualizacións
Neste apartado a orde dos resultados é a de inserción na base de datos, non estando relacionado con ningún outro criterio