BuscadorBD_GAL en cifras


180
Roles en xogos

42
Outras persoas

249
Capturas

31
Vídeos

84
Portadas

0
BSOs

186
Críticas

23
Entrevistas

16
Relatorios


¿Gústache DeVuego? Apóiao

DeVuego é un proxecto sen ánimo de lucro, que manten económicamente o seu creador. Se che gusta e queres que siga vivo e medrando, considera apoialo puntual ou regularmente. Toda axuda é benvida.