BuscadorBD_GAL en cifras


179
Roles en xogos

49
Outras persoas

263
Capturas

38
Vídeos

91
Portadas

0
BSOs

182
Críticas

23
Entrevistas

16
Relatorios


¿Gústache DeVuego? Apóiao

DeVuego é un proxecto sen ánimo de lucro, que manten económicamente o seu creador. Se che gusta e queres que siga vivo e medrando, considera apoialo puntual ou regularmente. Toda axuda é benvida.