BuscadorBD_GAL en cifras


198
Roles en xogos

55
Outras persoas

277
Capturas

39
Vídeos

98
Portadas

0
BSOs

187
Críticas

23
Entrevistas

16
Relatorios


¿Gústache DeVuego? Apóiao

DeVuego é un proxecto sen ánimo de lucro, que manten económicamente o seu creador. Se che gusta e queres que siga vivo e medrando, considera apoialo puntual ou regularmente. Toda axuda é benvida.