Destacados


Últimos lanzamentos

Videoxogos en desenvolvemento

Videoxogo Galego dunha ollada

Videoxogos en galego

Medios que falan galego

Estatísticas e gráficas

Clasificacións e Tops

Seccións


Xogos

Desenvolvedores

Estudios

Asociacións

Centros de formación

Eventos

Xéneros

Persoas

Editoras

Outras empresas

Plataformas

Tendas

BD_GAL en cifras


327
Roles en xogos

62
Outras persoas

391
Capturas

69
Vídeos

172
Portadas

0
BSOs

253
Críticas

49
Entrevistas

45
Relatorios

Solicitar alta na BBDD


Xogo

Estudio

Empresa

Asociación

Centro

Medio

Persoa

Evento

Outros datos

¿Gústache DeVuego? Apóiao


Patreon

Paypal

Ko-fi

Camisetas

DeVuego é un proxecto sen ánimo de lucro, que se mantén económicamente grazas aos seus mecenas de Patreon. Se che gusta e queres que siga vivo e medrando, considera apoialo puntual ou regularmente. Toda axuda é benvida.